<

گناوه محلی

ادبیات جنوب و تاریخ و جغرافیای آن اشعار محلی

۱ - و گزارش خورنگار (خبرنگار) یا روات کش روزنومه مون دیگ پسین مغربی رضو یه تیری (یه تیری فامیل رضو است) از اول او شیرین کن قبله ی امام زاده تا تی اسکله ی خارگی یه تیری ره و نفتا اما بعد که تیر جلو موترشه ری زمین نها معلوم آوی که بنزین موترش ته کشیده! یو یه رکوردیه که تا ایسو هیچ جا ثبت ناویده که فقط مال خوشه!

۲ - دی حسن فردشو نذری داره بچه ش! یعنی حسنو که یه تیه ش کاچه و یه دسشم هم لهمه (فلجه) دوش و سربازی مرخص آوید و قراره که معاف آوو. هر که خواس ایتره بره حونشون و سی که حاجت او هم روا آوو یه اسومی من پاتیلش زر بده.

۳ - محقلی مهدو عواس کامندنی علو مشکو مشی حسین بعد صد و بیست و هفت سال عمر صبح امرو به خاطر خار می (ماهی) که من بتش گیر که! دار فانیه وداع که یعنی مرد! امرو پسین خاکش ایکنن و تا مغربی هم امرو من مجت اول ولاتی سه روزه و هفته و چهل روزه و سر سالیش هم ایدن! چاس و شوم هم خوری نسی! کسی د ای روزل پیل نداره که تا سر سالی هم خرج بده. یادتون نره!

۴ - با خور آویدیم که هفته نهی یه سگ لاسی اومده بیده وسط بازار. و گزارش دست فروشل بازاری دو تا  دوتر شهری که ایگن تا ایسو سگ لاس نیدیدنه غش کردن و اسباب مضحکه بازاریل آویدن. بچیل عودو سگه گرهتن و بردن پی دره ولش کردن. حال سگ خوبه!

۵ - دی علو به عنوان زن نمونه وفعال ازش تقدیر آوی. خورنگار ما سیمون گه که دی علو هر رو پونصد تا نون محلی درس ایکنه و ایبره بازار ایفورشنه! (خورنگارمون گه که ینه ننویس اما مثه که دی علو دوازده تا کر داره اما هیش کموش خرجی نیدنش!) هفته بعدی دی علو جایزه شه که یه تاوه ی نون پزیه و دهس شهردار ایگره!

۶ - خورنگار جدید و خورنویس جدید ایگریم.آدرسمون هم که معلومه بیین!

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم مهر ۱۳۸۸ساعت 16:12  توسط قدرت عربزاده  | 

 

آمار وبلاگ

تعداد بازدیدهای این وبلاگ:

TATWEB